Kongres Eucharystyczny Diecezji Kaliskiej w Wieruszowie


111119 kwietnia, w Wieruszowie odbyło się pierwsze spotkanie eucharystyczne, w którym uczestniczyli wierni z dekanatów: bolesławieckiego, lututowskiego i wieruszowskiego.

Zapraszamy do lektury: