Odpust ku czci Jezusa Miłosiernego Pięciorańskiego


_1Zapraszamy do lektury: http://www.radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/odpust-ku-czci-jezusa-milosiernego-pieci