Relikwie św. Alfonsa Liguori w Pagani


indeks

Św. Alfons Maria de´ Liguori – artykuł w tygodniku NIEDZIELA: http://www.niedziela.pl/artykul/1404/Sw-Alfons-Maria-de-Liguori

Zapraszamy do lektury!