XV Dzień Papieski – „Jan Paweł II – patron rodziny”


1_2 Wydarzeniom XV Dnia Papieskiego przyświecały słowa św. Jana Pawła II, że „rodzina Bogiem silna staje się siłą człowieka i całego narodu”. Dzień Papieski ma upamiętniać pontyfikat świętego papieża Polaka, a także upowszechniać jego nauczanie.

Polecamy lekturę artykułów: