Św. Antoni z Padwy 13 czerwca 2020

„Całe jego przepowiadanie było nieustannym i niestrudzonym głoszeniem Ewangelii sine glossa. Głoszeniem prawdziwym, odważnym, przejrzystym. Kaznodziejstwo było jego sposobem rozniecania w duszach ognia wiary, oczyszczania ich, pocieszania i oświecania” (por. Sermones II, 154).

„Zbudował swoje życie na Chrystusie. Ewangeliczne cnoty — zwłaszcza ubóstwo ducha, łagodność, pokora, czystość, miłosierdzie, odwaga czynienia pokoju — stanowiły trwały motyw jego przepowiadania”.

Św. Jan Paweł II

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa 11 czerwca 2020

Pamiątkę ustanowienia Najświętszego Sakramentu Kościół obchodzi w Wielki Czwartek. Jednak wówczas Chrystus rozpoczyna swoją mękę. Dlatego od XIII wieku Kościół obchodzi osobną uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (zwaną potocznie Bożym Ciałem), aby za ten dar niezwykły Chrystusowi w odpowiednio uroczysty sposób podziękować.
Chrystus Pan ustanowił Najświętszy Sakrament przy Ostatniej Wieczerzy. Opisali to dokładnie wszyscy trzej synoptycy i św. Paweł Apostoł (Mt 26, 26-28; Mk 14, 22-24; Łk 22, 19-20; 1 Kor 11, 17-30). Św. Łukasz przytacza ważne słowa, którymi Chrystus Pan nakazał swoim uczniom sprawować ten Sakrament: „To czyńcie na moją pamiątkę” (Łk 22, 19). Św. Paweł dodaje, że gdyby ktoś odważył się przyjmować Eucharystię niegodnie, sam sobie przez to gotuje sąd Boży (1 Kor 11, 25-30). Apostoł Narodów zaznacza więc, że do przyjęcia Eucharystii należy przystępować z odpowiednim przygotowaniem wewnętrznym; trzeba wypełnić niezbędne warunki, którymi są stan łaski i odpowiednie przygotowanie serca.
Do żadnego sakramentu Chrystus Pan tak starannie swoich uczniów nie przygotowywał, jak do Eucharystii. Na wiele miesięcy przed jej ustanowieniem obiecał, da swoim wiernym na pokarm własne ciało, które będą mogli spożywać, jak się spożywa codzienny chleb. Wskazał przy tym, że Chleb ten będzie miał o wiele donioślejsze skutki dla człowieka niż manna, którą kiedyś Izraelici karmili się na pustyni: da im bowiem życie wieczne. Eucharystia jest tak ważnym pokarmem, że bez niej Jego uczniowie nie dostąpią zbawienia. W najdrobniejszych szczegółach przekazał nam tę mowę Pana Jezusa św. Jan Apostoł, który był obecny przy tej obietnicy (J 6, 22-70). Chrystus, aby jeszcze bardziej utrwalić w pamięci słuchaczy tę obietnicę, poprzedził ją wielkim cudem rozmnożenia chleba.

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ 7 czerwca 2020

Budapeszt. Barokowa Kolumna Morwowa na Placu św. Trójcy na Starym Mieście.

 

Dlaczego Trójca?

„Żaden nawet największy umysł nie może przeniknąć głębokości Boga”.

Z okazji zbliżającej się Uroczystości Świętej Trójcy zachęcamy do przeczytania fragmentu książki Leo J. Trese W co wierzymy.

Trójca Przenajświętsza

Tekst Giulio Maspero o centralnej tajemnicy wiary i życia chrześcijańskiego. Chrześcijanie są chrzczeni w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego.

Św. Josemaria o Trójcy Przenajświętszej

„Bóg jest z tobą. W twej duszy w stanie łaski mieszka Trójca Święta. – Dlatego ty, pomimo swej nędzy, możesz i powinieneś trwać w ciągłej rozmowie z Panem” (Kuźnia, 261).

Kilka tekstów św. Josemaríi mogących stanowić przygotowanie do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej

List bp. Javiera (czerwiec 2007) dotyczący tajemnicy Trójcy Świętej i Eucharystii.

SYMBOL ATANAZJAŃSKI

Symbol Atanazjański był tradycyjnie przypisywany Atanazemu z Aleksandrii († 373), najprawdopodobniej pochodzi jednak z wieków późniejszych. Napisany został po łacinie i stanowi dydaktyczne streszczenie doktryny chrześcijańskiej, dotyczącej dogmatu o Trójcy Przenajświętszej. Cieszył się on popularnością w Kościele Rzymskim, stąd zwyczaj odmawiania go szybko rozprzestrzenił się na wszystkie obrządki Kościoła Zachodniego. Zaleca się comiesięczne odmawianie i rozważanie go, szczególnie w trzecią niedzielę miesiąca, jako znak adoracji i chwały oddawanej Trójcy Przenajświętszej.

W swojej autobiografii święta Teresa z Avila opowiada, jak rozważając słowa tej modlitwy, otrzymała specjalną łaskę wniknięcia w tajemnicę Trójcy Świętej: „Pewnego razu, gdy odmawiałam Quicumque, dane mi było jasno zrozumieć, w jaki sposób jeden Bóg jest w trzech osobach. Przestraszyło mnie to i pocieszyło” (św. Teresa z Avila, Życie, 25, 39.1). Więcej o Uroczystości Trójcy Przenajświętszej można przeczytać w Rozmowach z Bogiem.

Źródło: https://opusdei.org/pl-pl/article/uroczystosc-przenajswietszej-trojcy-2 

Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana 5 czerwca 2020

                  Święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana obchodzone jest w Polsce od 2013 r. Ma ono przyczynić do świętości życia duchowieństwa oraz być inspiracją do modlitwy o nowe, święte i liczne powołania kapłańskie.

Wprowadzenie do kalendarza liturgicznego nowego święta ku czci Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana zaproponował Papież Benedykt XVI. Była to odpowiedź Ojca Świętego na postulaty zgłaszane przez różne episkopaty i środowiska zakonne, dla upamiętnienia Roku Kapłańskiego, który był obchodzony od 19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 roku.

Decyzję o wprowadzeniu święta w Polsce podjęli biskupi zgromadzeni na 360. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanem w listopadzie 2012 r. W następstwie tej decyzji, w lutym 2013 r. Watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła dla Kościoła w Polsce nowe święto oraz jego coroczne obchody na czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

Po raz pierwszy święto to obchodzono 23 maja 2013 roku.

BP KEP

 

Przypominamy komunikat dotyczący święta, podpisany w 2013 roku przez bp. Wojciecha Polaka, ówczesnego sekretarza generalnego Konferencji Episkopatu Polski.

 

Komunikat w związku z wprowadzeniem do kalendarza liturgicznego święta Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana

Biskupi polscy, zgromadzeni na 360. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Zakopanem w dniu 26 listopada 2012 r., podjęli decyzję, aby wprowadzić na terenie Polski święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W następstwie tej decyzji, w dniu 13 lutego 2013 roku. Watykańska Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów zatwierdziła dla Kościoła w Polsce nowe święto oraz zatwierdziła jego coroczne obchody na czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego.

Pierwsze obchody nowego święta przypadną w tym roku w czwartek 23 maja. Zachęcając do licznego udziału w tegorocznych i kolejnych obchodach ku czci Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana, Biskupi polscy życzą, aby święto, wprowadzone w ostatnich dniach pontyfikatu papieża Benedykta XVI i będące dla Kościoła w Polsce niejako jego testamentem duchowym, przyczyniało się do pogłębiania świętości życia duchowieństwa i stało się inspiracją do modlitwy o nowe, święte i liczne powołania do służby kapłańskiej.

+ Wojciech Polak
Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 19 kwietnia 2013 roku