DYSKOTEKA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 21 października 2018

Dzieci i młodzież zapraszamy na DYSKOTEKĘ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, która odbędzie się w środę 31 października 2018 roku. Starujemy od godz. 17:00. Najpierw zapraszamy na mszę, potem wspólny różaniec, a następnie na dyskotekę (od 18:00 do 21:00) na salce parafialnej.

Zapraszamy w stroju świętego, anioła lub z aureolą na głowie 🙂.

Wstęp wolny!

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie się do p. Katarzyny Kani – tel. 512 090 012.

7 października – święto Matki Boskiej Różańcowej 7 października 2018

 

„Zawitaj Królowo Różańca Świętego,

jedyna nadziejo człowieka grzesznego!

Zawitaj bez zmazy Lilijo,

Matko Różańcowa, Maryjo!”

 

Według tradycji początki modlitwy różańcowej przypisuje się św. Dominikowi, który z rąk Matki Boskiej miał otrzymać różaniec, który w przedstawieniach ikonograficznych stał się jednym z jego atrybutów. Sama Maryja przedstawiana była niekiedy wraz ze św. Dominikiem. Właściwe początki tego święta związane są z  osobą bł. Alana de la Roche, który założył pierwsze bractwo różańcowe. Rozpowszechnienie święta związane było ze zwycięstwem koalicji państw chrześcijańskich – Ligi Świętej nad Turkami w bitwie morskiej pod Lepanto w Zatoce Korynckiej, która miała miejsce w 1571 roku. Sukces przypisano wstawiennictwu Maryi, do której kierowano modlitwę różańcową. Na pamiątkę papież Pius V, który doznał wizji przedstawiającej pomyślny dla chrześcijan przebieg walki, ustanowił 7 października święto Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej, a jego następca Grzegorz XIII przemianował je na Matki Boskiej Różańcowej.

 

7 października 2017 roku o godz. 14.00, w pierwszą sobotę miesiąca, w święto Matki Bożej Różańcowej, na granicach naszej Ojczyzny zostały odmówione 4 części różańca.

Ogólnopolska inicjatywa „Różaniec do granic” jest związana z jubileuszowym rokiem objawień w Fatimie. Sto lat temu Maryja przekazała trojgu portugalskich dzieci orędzie ocalenia: nawracajcie się, wynagradzające za grzechy przeciw mojemu niepokalanemu sercu i odmawiajcie różaniec. Celem tej inicjatywy jest podjęcie ogólnopolskiej modlitwy różańcowej przez osoby zebrane wzdłuż granic naszego kraju, w intencji Polski i całego świata.

Jan Paweł II w 1976 r. jeszcze jako kardynał mówił, że jesteśmy współcześnie świadkami ostatecznej walki między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią i anty-Ewangelią. Setna rocznica objawień w Fatimie, trudna sytuacja dzisiejszej Europy, chęć jeszcze większego rozbudzenia duchowego Polaków – to wszystko sprawiło, że postanowiliśmy zorganizować kolejne wielkie wydarzenie modlitewne – tym razem w dniu święta Matki Bożej Różańcowej – mówią twórcy inicjatywy. Inicjatywa ta ma poparcie polskich biskupów.

 

Zapraszamy do lektury artykułów:

Dożynki parafialne’2018 – SOPEL – KOSTRZEWY 14 września 2018

 

W stronę tradycji …

 

 

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba

Podnoszą z ziemi przez uszanowanie

Dla darów Nieba…

Tęskno mi, Panie…”

Tymi słowami Cypriana Kamila Norwida powitał uczestników tegorocznych parafialnych dożynek – proboszcz o. Krzysztof Wasiuk.

Zwracając się do rolników, hodowców, sadowników, oraz osób zajmujących się działalnością rolniczą i okołorolniczą wypowiedział znamienne słowa: Bez was nie byłoby żniw. Nie byłoby chleba.
Wokół Eucharystii, tego „prawdziwego Chleba z nieba” (J 6,32) gromadzi się dziś nasza wspólnota wiary, zjednoczona z Chrystusem przez chrzest. Wspólnota, która karmiąc się Jego Ciałem w Eucharystii, należy już do Ciała Chrystusa (por. KKK 1003). „ Czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Nie należycie do samych siebie…”. „Chwalcie więc Boga w waszym ciele” (1 Kor 6, 13-15, 19-20) – mówi św. Paweł Apostoł.

Chleb, który przynosicie, to najpiękniejszy symbol życia, gościnności, przyjaźni, wspólnoty – parafialnej, rodzinnej, domowej. To źródło życia, podstawa naszej egzystencji – „Chleba naszego powszedniego daj nam Panie” – modlimy się każdego dnia.

Przynosicie chleb urodzaju i piękny misternie skomponowany wieniec żniwny będący ukoronowaniem wielomiesięcznej pracy i troski o plony ziemi.

Starościna tegorocznych dożynek przekazując na ręce proboszcza dorodny bochen chleba powiedziała między innymi:

„Przynieśliśmy do naszej świątyni plony tegorocznych żniw.

Chleb jest wartością bezcenną.

Dziel tym chlebem tak, by nigdy nikomu go nie zabrakło!”

W homilii proboszcz powtórzył jeszcze za naszym poetą i wieszczem Cyprianem Kamilem Norwidem:

„Pachnie na stole świeży chleb pieczony już z nowej mąki.
To nad kłosami tego chleba latem śpiewały skowronki.
W tym bochnie jest zaklęte życie
i wszystkich nas przetrwanie.
I Ciało Twoje dobry Jezu z miłością nam oddane.
Ten bochen chleba jest ołtarzem na każdym naszym stole,
Więc każdą kromkę dzielmy z głodnym
spełniając Bożą wolę.

Jeżeli zrozumie każdy człowiek, że w chlebie jest Bóg żywy
To podział bochna chleba musi być sprawiedliwy”.
 

Po Mszy św. dożynkowej niemal wszyscy parafianie udali się na podwórko plebanii, by biesiadować przy grillu, cieście i kawie.

Proboszcz serdecznie dziękuje: za przygotowanie wieńca dożynkowego mieszkańcom Sopla w osobach: Jacka i Małgorzaty Piórków, Halinie i Marianowi Wilk, Barbarze i Zygmuntowi Szuberskim, Danucie Puchalskiej, Henryce Głowacz, Wojciechowi Puchalskiemu, a za wystrój – rodzinie Szadkowskich.

Wszystkim pozostałym mieszkańcom Sopla i Kostrzew biorącym czynny udział w przygotowaniach do dożynek – serdecznie DZIĘKUJEMY!!!

                                                                                                                                       Uczestnicy biesiady.

 

 

Fot.: mieszkańcy Sopla, Maciej Standziak 3 (1) – 3 (13), Rafał Dąbik 1 (1) – 1 (18)