Na Litwie od 10.11.2018 trwa odpust Matki Boskiej Ostrobramskiej 17 listopada 2018

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem
(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę
Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę
I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu
Iść za wrócone życie podziękować Bogu)
”.

Adam Mickiewicz

(więcej…)

List pasterski Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 4 listopada 2018

Wymodlona i wywalczona wolność

Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!

W dzisiejszej Liturgii Słowa Chrystus wskazuje na dwa najważniejsze przykazania. Pierwsze dotyczy miłości Boga a drugie miłości człowieka. W Ewangelii św. Jana czytamy, że Jezus „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). Chrystus objawia nam miłość Ojca, którą od Niego otrzymuje. Uczniowie zaś, miłując się wzajemnie, naśladują miłość Jezusa, którą sami otrzymują (por. KKK 1823). Jezus w ten sposób zaprasza nas do współpracy: „Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 9). I dodaje: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem” (J 15, 12).

(więcej…)

PIERWSZA DIECEZJALNA PIELGRZYMKA NAUCZYCIELI DO ŚWIĘTEGO JÓZEFA W KALISZU 24 października 2018

W sobotę 20 października 2018 r. przybyli do Kalisza przedstawiciele Duszpasterstwa Nauczycieli z terenu Diecezji Kaliskiej uczestnicząc w I Diecezjalnej Pielgrzymce Nauczycieli do św. Józefa Kaliskiego. Liczną grupę stanowili nauczyciele Dekanatu Wieruszowskiego z o. Piotrem Polkiem na czele.

 

Gospodarze spotkania w dawnym seminarium kaliskim przygotowali dla zebranych następujące wystąpienia:

  • obszerne fragmenty referatu ks. dra hab. Michała Drożdża, prof. Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przedstawił o. Piotr Polek,

 

  • prelekcję o św. Józefie i św. rodzinie wygłosił ks. Piotr Górski – rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu,

 

  • homilia ks. Bpa Łukasza Buzuna, wygłoszona w czasie uroczystej Mszy św. o godz. 12.00.

 

Na zakończenie przed Cudownym Obrazem Józefa Kaliskiego odmówiono Akt Zawierzenia wszystkich pielgrzymów i nauczycieli Diecezji Kaliskiej.

 

Relacja Radia Rodzina: http://www.radiorodzina.kalisz.pl/pierwsza-diecezjalna-pielgrzymka-nauczycieli-do-swietego-jozefa-w-kaliszu

 

Fot. Rafał Dąbik

DYSKOTEKA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 21 października 2018

Dzieci i młodzież zapraszamy na DYSKOTEKĘ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH, która odbędzie się w środę 31 października 2018 roku. Starujemy od godz. 17:00. Najpierw zapraszamy na mszę, potem wspólny różaniec, a następnie na dyskotekę (od 18:00 do 21:00) na salce parafialnej.

Zapraszamy w stroju świętego, anioła lub z aureolą na głowie 🙂.

Wstęp wolny!

Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłaszanie się do p. Katarzyny Kani – tel. 512 090 012.