Pożegnanie o. Mieczysława Rećko w Cieszęcinie 31 maja 2018

 29 maja 2018 r. w Sanktuarium św. Wojciecha w Cieszęcinie odbyła się Msza Święta ostatniego pożegnania przed dzień pogrzebu o. Mieczysława Rećki SSCC sercanin biały ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

 

Uroczystej Mszy św. przewodniczył delegat biskupa kaliskiego ks. prał. Adam Modliński – Prepozyt Kapituły Katedralnej w Kaliszu oraz kapłani z dekanatu wieruszowskiego, diecezji kaliskiej. Homilię wygłosił o.Zdzisław Świniarski oraz na zakończenie słowo pożegnalne skierował o. Wojciech Kotowski – przełożony prowincialny.

 

Ś.P. O. Mieczysław Rećko, urodził się 28 listopada 1938 roku w Kamionce Starej.

W Klasztorze Chrystusa Króla w Polanicy Zdroju 17 września 1963 roku złożył pierwsze śluby zakonne, a 18 września 1966 roku śluby wieczyste.

Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1967 roku w Archikatedrze Wrocławskiej z rąk Ks. Kard. Bolesława Kominka.

Pełnił służbę jako wikariusz parafialny, proboszcz, przełożony wspólnoty, wychowawca nowicjuszy i kleryków, Przełożony Prowincjalny, spowiednik sióstr zakonnych i kleryków, członek Rady Kapłańskiej, egzorcysta.

Swoje zakonne i kapłańskie powołanie realizował w: Polanicy-Zdroju (1967-1968, 1972-1978, 1991-1992, Warszawie ATK (1968-1972), Wrocławiu (1979-1991, 1992-1994, 1997-2013), Wiedniu (1994-1996), Piasecznie (1996-1997), Mielniku n. Bugiem (2013) i Cieszęcinie (2013-2018) do ostatniego dnia.

 

Tekst i fot.: Piotr Kołodziejczyk

 

 

Odszedł do Pana O. Mieczysław Rećko SSCC 26 maja 2018

               Ze smutkiem informujmy, że wczoraj przeżywszy lat 80 został powołany do Pana O. Mieczysław Rećko SSCC. Posługujący w naszej wspólnocie parafialnej przez ostanie 5 lat. Msza Święta Żałobna pod przewodnictwem Ks. Biskupa odbędzie się w naszym Kościele w Cieszęcinie dnia 29 maja we wtorek o godz. 11.00.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Sanktuarium MB Bolesnej w Starym Wielisławiu dnia 30 maja o godz. 12.00. Przyjmujemy na Msze Św. za Ś. P. O. Mieczysława oraz zapisy na wyjazd na pogrzeb. Wyjazd autokaru spod Kościoła o 7.30. Koszt ofiara dobrowolna.
Modlitwa różańcowa w Cieszęcinie 27 maja o godz. 17.00, 28 maja o godz. 16.30.

 

 

 

Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana 20 maja 2018

Zapraszamy do lektury artykułu: http://www.niedziela.pl/artykul/3369/Swieto-Chrystusa-Najwyzszego-i-Wiecznego

Kościół w Polsce, który obchodzi święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana od 23 maja 2013 roku (czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego), dołączył do krajów, które od kilkudziesięciu lat czerpią duchowe owoce z obchodów tego święta. Dekret zatwierdzający łaciński tekst liturgii święta został wydany 23 lipca 2012 roku (Prot. N. 1040/11/L) i przesłany wraz z listem prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Prot. N. 452/12/L z 3 lipca 2012).