Kalendarium

Tradycja podaje, iż w roku 1080 na tym nadprośniańskim terenie istniał kościół ściśle związany z kultem Św. Wojciecha, biskupa i męczennika, który niosąc chrześcijaństwo przechodził przez te tereny i ewangelizował.

J. Związek: Katalog Kościołów i Duchowieństwa Diecezji Częstochowskiej 1978, Częstochowa, s. 520

 

Ksiądz Walenty Patykiewicz w swoich historycznych badaniach Archidiakonatu Rudzkiego, wyszczególnił Cieszęcin jako jedną z najstarszych XIII-wiecznych parafii.

W. Patykiewicz: Archidiakonat Wieluński – organizacja parafii, Wiadomości Diecezjalne, Częstochowa 1957, zeszyt 10. s.427

 

X wiek

Osiek. Stara osada słowiańska. Nazwa związana jest z obroną brodów na rzece Prośnie przed najazdem Książąt Śląskich. Stary Osiek był położony bliżej Cieszęcina.

 

1211 – 1212 r.

Cieszęcinem włada Pan nazwiskiem Cieszęta. Niektórzy historycy od tego nazwiska wywodzą nazwę miejscowości Cieszęcin.

 

1389 r.

Ossowa. Pierwsza wiadomość o wsi Ossów. Jaram de Oszowa – starosta wieluński był rycerzem Księcia Władysława Opolczyka.

 

1413 r.

W dokumentach Matricularium Regni Poloniae oraz Liber Fundationis Episcopatus Vratislaviensis jest mowa o Parafii Cieszęcin pod wezwaniem Św. Wojciecha. W roku tym parafia obejmowała największy zasięg.

 

1425 r.

Dokument lokacyjny wsi Osiek.

 

1425 r.

Wzmianka o pierwszym młynie w Osieku.

 

1467 r.

Wzmianka o młynie Cieszęckim na strumyku po dzisiejszy dzień zwanym „Młynik”.

 

1520 r.

Na terenie Cieszęcina istnieje folwark.

 

1591 – 1617 r.

Kościół w Cieszęcinie jest pod panowaniem zboru protestanckiego.

 

1609 r.

Następuje rozdział gruntów między Cieszęcinem a Chobaninem.

 

1617 r.

Dzięki staraniom biskupa Wawrzyńca Gębickiego kościół został przywrócony wiernym.

 

1679 r.

Pielgrzymka parafian sprowadziła z Rzymu relikwie Św. Walentego.

 

1789 r.

Zbudowano obecny Kościół.

 

1827 r.

W zapiskach urzędowych wspomina się, że na terenie Cieszęcina mieszka 201 mieszkańców.

 

1878 r.

Oddzielenie od Cieszęcina Ossowej oraz gruntów leżących za Prosną k. wsi Lubczyna.

 

1880 r.

Parafia Cieszęcin liczyła ok. 4000 wiernych. W Osieku w 130 domach mieszka 720 mieszkańców. We wsi istnieją dwa folwarki  na przeciwległych skrajach wsi. W folwarku i we wsi w osiemnastu domach mieszka 192 mieszkańców.

 

1886 r.

Oddzielenie od Cieszęcina – Osowej oraz gruntów leżących za Prosną koło wsi Lubczyna.

 

1891 r.

Umiera ostatni dziedzic pochodzenia szlacheckiego – Kamil Chrzanowski. Właścicielami dóbr w Cieszęcinie i okolicach byli: Myszkowscy, Chrzanowscy, Czapscy.

 

1940 – 45 r.

Kościół zostaje zamknięty przez okupanta. Niemcy obrabowali kościół łącznie z dzwonami.

 

1945 r.

Otwarcie kościoła dla wiernych. 300 lat  po sprowadzeniu relikwii Św. Walentego Kościół gości kopię obrazu Pani Jasnogórskiej.

 

1979 r.

Nawiedzenie Obrazu (Kopii) Jasnogórskiej Pani. Uroczystość była poprzedzona Misjami Św., które przeprowadzili OO Franciszkanie Konwentualni.

 

1982 r.

Ks. Alfons Mrozowski zakupił witraże do okien kościoła.

 

1983 r.

Misje Św. prowadzili OO Redemptoryści. Wprowadzono „Dobę Eucharystyczną”.

 

1988 r.

Usunięto gonty i dach kościoła pokryto blachą miedzianą oraz odświeżono kościół na zewnątrz i wewnątrz.

 

1989 r.

Jubileuszowe, uroczyste obchody rocznicy 200-lecia budowy kościoła.

 

1995 r.

19 kwietnia parafia udała się z pielgrzymką do Katedry gnieźnieńskiej, gdzie otrzymała relikwie Św. Wojciecha.

 

22 XI 1998 r.

Dekretem biskupa kaliskiego zostało ustanowione Diecezjalne Sanktuarium Świętego Wojciecha.

 

17 VIII 1999 r.

Na mocy dekretu biskupa kaliskiego przekazano parafię Cieszęcin ojcom Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

 

1 VIII 2002 r.

Proboszczem i kustoszem sanktuarium zostaje mianowany o. Tadeusz Hojka SSCC.

 

24 IV 2005 r.

Jubileusz X-lecia Sanktuarium Św. Wojciecha Biskupa i Męczennika w Cieszęcinie.

 

7 – 14 III 2009 r.

Misje Miłosierdzia Bożego

„W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój a człowiek szczęście”

Jan Paweł II

 

9 VIII 2009 r.

Objęcie obowiązków proboszcza i kustosza przez o. Mariana Węsaka SSCC.

 

11 X 2009 r.

Kanonizacja bł. o. Damiana De Veuster (1840-1889) i Arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Rzymie. Parafię reprezentował współpracownik proboszcza o. Dariusz Warchoł SSCC i grupa parafian.

 

5 XI 2009 r.

W Mszy Św. dziękczynnej, za kanonizację o. Damiana, w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu uczestniczył o. Marian Węsak SSCC.

 

19 IV 2010 r.

Dziękczynna Msza św. za kanonizację o. Damiana de Veuster SSCC (Apostoła Trędowatych), w zakonie macierzystym.

 

21 XI 2010 r.

Nawiedzenie Kopi Cudownego obrazu Jasnogórskiej Pani.

 

7 VII 2011 r.

Msza Św. dziękczynna za poświęcenie krzyża – kapliczki w Kolonii Osiek.

 

26 VIII 2012 r.

Msza Św. odprawiona przez Proboszcza Parafii Św. Wojciecha w Cieszęcinie O. Mariana Węsaka w czasie Powiatowo-Gminno-Parafialnych dożynek w Osieku, gm. Galewice.

 

22 IX 2013 r.

Dożynki parafialne i dziękczynienie za nową podłogę, płot i remonty przy kościele.

 

21 XI 2013 r.

Msza Święta żałobna za śp. O. Mariana Węsaka SSCC odprawiona w Cieszęcinie pod przewodnictwem J. E. Biskupa Seniora Diecezji Kaliskiej Teofila Wilskiego. Homilię wygłosił prowincjał ojców sercanów o. Piotr Budrewicz SSCC.

 

23 XI 2013 r.

Pogrzeb O. Mariana Węsaka SSCC w Starym Wielisławiu.

 

6 VII 2014 r.

Objęcie obowiązków proboszcza parafii i kustosza Diecezjalnego Sanktuarium Św. Wojciecha przez o. Krzysztofa Wasiuka SSCC.

 

11 IV 2015 r.

Zakończenie remontu salki katechetycznej w Domu Parafialnym.

 

20 IV 2015 r.

Renowacja obrazu św. Wojciecha liczącego 225 lat z ołtarza głównego.

 

29 V 2015 r.

Pogrzeb śp. Ks. Kan. Alfonsa Mrozowskiego.

 

23 VIII 2015 r.

Dziękczynienie w Katedrze Gnieźnieńskiej za 20 lat opieki św. Wojciecha w cieszęcińskiej parafii. Pielgrzymka Cieszęcin – Gniezno u grobu św. Wojciecha.

 

2 VIII 2016 r.

Udział rodziny Kaniów w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie.

 

25-26 VI 2016 r.

Pielgrzymka rowerowa na Jasną Górę.

 

30 VIII 2016 r.

Dożynki parafialne i poświęcenie figury Najświętszych Serc Jezusa i Maryi przed budynkiem plebanii.

 

30 IX 2017 r. – 1 X 2017 r. 

Pielgrzymka do Łagiewnik i Krakowa.

 

2017 r. – 2018 r. 

Witrażowe stacje Św. Wojciecha.

 

29 V 2018 r.

Pożegnanie o. Mieczysława Rećko w Cieszęcinie

 

23 – 25 VI 2018 r.

Pielgrzymka „Święte miejsca Podlasia”

 

7 VIII 2018 r.

Pielgrzymka rowerowa do Św. Józefa Kaliskiego

 

1 XII 2018 r.

Nasza parafialna schola „DO NIEBA”, w 29 osobowym składzie, wzięła udział w X Powiatowym Przeglądzie Chórów i Zespołów Śpiewaczych w Sokolnikach.

 

20 III 2019 r.

Pielgrzymka autokarowa do Sanktuarium Matki Bożej Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II w Toruniu.

 

1 V 2019 r.

Uroczystości odpustowe ku czci Św. Wojciecha połączone z obchodami jubileuszu 230. rocznicy budowy kościoła i 20. rocznicy przybycia do Cieszęcina zakonników Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

 

3 VI 2019 r.

Renowacja ołtarza głównego.

 

30 VI 2019 r.

Msza Św. w podziękowaniu za 5 letnią posługę, jako proboszcza w Parafii Cieszęcin i pożegnanie o. Krzysztofa Wasiuka.

 

2 VII 2019 r.

Przekazanie Parafii Cieszęcin proboszczowi o. Tadeuszowi Hojce SSCC.