Ojcowie Sercanie

 

napis

 

 

SS.CC. jest skrótem od łacińskiego „Sacrorum Cordibus” – co oznacza „Najświętsze Serca”

 

 

 Zgromadzenie Najświętszych Serc Jezusa i Maryi jest zakonną rodziną apostolską. Powstało we Francji w Poitiers w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej w 1800 roku. Założycielem Zgromadzenia jest ks. Piotr Coudrin (1768- 1837) i Henryka Aymer de la Chevalerie (1767 – 1834).

 

       

 

  

Najbardziej znanym członkiem Zgromadzenia Najświętszych Serc jest Ojciec Damian de Veuster (1840 – 1889). Ojciec Damian zmarł na trąd, służąc trędowatym na wyspie Molokai (Hawaje).

W 1995 roku Jan Paweł II wyniósł Go na ołtarze, ogłaszając nowym błogosławionym. Papież Benedykt XVI ogłosił 11 X 2009 roku Ojca Damiana Świętym.

Kiedy nadszedł czas ostatecznego wypełnienia Damian powiedział z całkowitym poddaniem się woli Bożej:

Jak słodko jest umierać, jako dziecko Najświętszych Serc!

 

 

W Sanktuarium cieszęcinskim istnieje również kaplica Błogosławionego Ojca Damiana, w której znajduje się duża figura O. Damiana wykonana w Warsztatach Terapii Zajęciowej im. Bł. Ojca Damiana we Wrocławiu.

Do Polski Ojcowie przybyli po II wojnie światowej w 1947 roku.

Ojcowie niemieccy opuścili dom w Sokołówce k. Polanicy Zdroju, który stał się kolebką prowincji polskiej.

W 1949 r. otwarto nowicjat, a w kilka lat później pierwsi rodzimi członkowie Zgromadzenia przyjęli święcenia kapłańskie. Na początku lat siedemdziesiątych polscy ojcowie udali się na misje do Polinezji Francuskiej i Peru, później do Niemiec, Zairu, Norwegii i Austrii. Przed kilkoma laty także pierwsze Polki wstąpiły do Zgromadzenia, do prowincji francuskiej, z myślą przeszczepienia gałęzi żeńskiej.

W Polsce Ojcowie pracują w następujących placówkach: Polanica Zdrój „Chrystus Rex”, Polanica Zdrój „M. B. Królowa Pokoju”, Wrocław parafia „MB Wspomożenia Wiernych”, Mielnik, Loretto, Gwizdały, Stara Łomnica, Stary Wielisław, Cieszęcin.

 

 

Klasztory Zgromadzenia w Polsce:

Klasztor macierzysty w Polanicy Zdroju,

Dom Prowincjalny: Klasztor we Wrocławiu przy ul. Snopkowej 5,

Seminarium Zakonne we Wrocławiu przy ul. Kasprowicza,

 

Po 200 latach swego istnienia, Zgromadzenie Najświętszych Serc obecne jest w 39 krajach na 5 kontynentach.

Adres strony zakonu macierzystego: http://www.sercaniebiali.pl

Adres do korespondencji: sscc@onet.pl