Św. Wojciech

fot         Pochodzący z możnego rodu Sławnikowiców biskup praski, zamordowany przez pogańskich Prusów podczas misji chrystianizacyjnej. Nauki pobierał w szkole katedralnej w Magdeburgu, gdzie poznał wiele wpływowych na cesarskim dworze osobistości. W 983 roku na prośbę księcia czeskiego Bolesława II cesarz mianował Wojciecha biskupem w Pradze. Skonfliktowany z otoczeniem po kilku latach wyjechał do Włoch, gdzie przebywał w klasztorach o surowych regułach. Tam zaprzyjaźnił się z cesarzem Ottonem III, wywierając na niego wielki wpływ. Po namowach papieża powrócił do Pragi, lecz po kolejnym konflikcie, tym razem z księciem i możnymi, ponownie udał się do Włoch, a następnie na Węgry. Gdy w 995 roku na rozkaz księcia czeskiego wymordowano 1 (1)ród Sławnikowiców, Wojciech znalazł schronienie w Polsce. Początkowo zamierzał udać się z misją chrystianizacyjną do Wieletów, lecz namówiony przez Bolesława Chrobrego, wyruszył wraz z bratem Radzimem i Boguszą na ziemie pogańskich Prusów. W okolicach Elbląga misjonarze nieświadomie weszli do świętego gaju Prusów, gdzie odprawili nabożeństwo. Okoliczni wieśniacy potraktowali to, jako zniewagę i napadłszy na wysłanników, zabili Wojciecha, a jego towarzyszy wygnali. Gdy na dwór Bolesława przywieziono głowę biskupa, książę kazał wykupić ciało, płacąc za nie tyle złota, ile ważyły zwłoki.

4_1Wojciech został pochowany w Gnieźnie, a papież uznał go za męczennika i świętego. Dzięki temu Polska zyskała arcybiskupstwo, co w 1000 roku na zjeździe gnieźnieńskim potwierdził cesarz Otto III, otrzymując od polskiego księcia relikwię – ramię biskupa.

Wkrótce po tym niemiecki misjonarz i hagiograf Brunon z Kwerfurtu opisał męczeńską śmierć Wojciecha w zaginionym dziś utworze. W 1038 roku wojska księcia czeskiego Brzetysława najechały Polskę i po złupieniu Gniezna wywiozły zwłoki świętego męczennika, które zostały złożone w kościele w Pradze. Do XIII wieku święty Wojciech był oficjalnym patronem Polski, potem jego kult ustąpił miejsca świętemu Stanisławowi.

witraż

Panoramiczna fotografia grobu Św. Wojciecha w Gnieźnie: http://www.archidiecezja.pl/panorama/katedra360/index.html

Żywot Św. Wojciecha: http://archidiecezja.lodz.pl/czytelni/wojtek0.html