W Adwencie trzeba czujności i modlitwy 2 grudnia 2018

               Na czujność i modlitwę jako dwie postawy, które powinni podjąć chrześcijanie w okresie Adwentu wskazał papież Franciszek w rozważaniu przed niedzielną modlitwą „Anioł Pański” w Watykanie. Papież przestrzegł przed zagrożeniami związanymi ze zdominowaniem przygotowań na Boże Narodzenie przez postawy konsumpcyjne.

 

(więcej…)

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 23 listopada 2018

 fot. Arturdiasr / CC BY-SA 4.0 / commons.wikimedia.org

                   W ostatnią niedzielę roku liturgicznego Kościół katolicki przeżywa uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Do kalendarza liturgicznego uroczystość Chrystusa Króla wprowadzono na zakończenie roku jubileuszowego 1925. Święto zostało ogłoszone encykliką Quas Primas.

(więcej…)

Dumni z Niepodległej 22 listopada 2018

 

 

 

„Umarłych wieczność dotąd trwa dokąd pamięcią się im płaci.”

Uroczystość 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 11 listopada w Węglewicach rozpoczęła się Mszą świętą w Kościele Świętej Trójcy sprawowaną przez ks. Kanonika Ryszarda Regulskiego dziękczynnym śpiewem Te Deum Laudamus. Następnie uroczyście zapalono znicze od paschału. Delegacje z całej parafii przyniosły wieńce. Rodziny podczas ofiarowania oprócz darów duchowych złożyły na ołtarzu flagę, kielich, wino oraz pamiątkową tablicę „Synom tej ziemi” ufundowaną przez całą wspólnotę parafii w Węglewicach. Tablica ta upamiętnia uczestników Powstania Styczniowego oraz wszystkich tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny. Należy też wspomnieć pierwszego proboszcza ks. Edwarda Pawłowskiego, który po odzyskaniu niepodległości modlił się za Ojczyznę, o zgodę i jedność oraz zakładał bractwa trzeźwościowe i koła różańcowe. W setną rocznicę Niepodległości ks. proboszcz prosił o sto modlitw za ojczyznę. Po odśpiewaniu w kościele „Boże coś Polskę” rozpoczęła się druga część uroczystości na starym cmentarzu w Węglewicach. W uroczystym przemarszu przy akompaniamencie kapeli uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  ze sztandarem szkoły, delegacje OSP z całej parafii, delegacje ze zniczami i wieńcami oraz licznie przybyli parafianie. Ks. proboszcz po apelu poległych odmówił modlitwę oraz poświęcił nowe krzyże i nagrobki, które zostały odnowione przez Stowarzyszenie „Biała Góra” dzięki pozyskanym na ten cel funduszom. Następnie delegacje złożyły znicze i wieńce na grobach Powstańców Styczniowych: Indefonsa Kozłowskiego, Franciszka Rojewskiego oraz żołnierzy II Wojny Światowej – Władysława Sawonia i Jana Wiśniewskiego. Upamiętniono także pierwszego proboszcza księdza Edwarda Pawłowskiego, poprzez zapalenie zniczy i złożenie wieńca. Ważnym akcentem tej uroczystości byli przebrani uczniowie w stroje żołnierzy z epoki oraz w czarne stroje opłakujących matek i wdów. Trzecia część „Dumni z Niepodległej” odbyła się w sali OSP w Węglewicach, gdzie uczniowie i młodzież przygotowali montaż słowno-muzyczny, będący nostalgiczną refleksją opartą na wierszach i pieśniach przybliżających czas, kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1918 r. Podczas tej doniosłej uroczystości byli obecni prawnukowie powstańca styczniowego Indefonsa Kozłowskiego.
Serdeczne podziękowania należą się całej wspólnocie parafialnej za tak liczną obecność i za piękny, patriotyczny dar pamięci w postaci tablicy „Synom tej ziemi”, umieszczoną w kościele dla następnych pokoleń.

Monika Łuszkiewicz

 

Fot.: Jakub Oszczęda, Julia Kubiś, Rafał Dąbik

Na Litwie od 10.11.2018 trwa odpust Matki Boskiej Ostrobramskiej 17 listopada 2018

Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy
I w Ostrej świecisz Bramie! Ty, co gród zamkowy
Nowogródzki ochraniasz z jego wiernym ludem!
Jak mnie dziecko do zdrowia powróciłaś cudem
(Gdy od płaczącej matki pod Twoją opiekę
Ofiarowany, martwą podniosłem powiekę
I zaraz mogłem pieszo do Twych świątyń progu
Iść za wrócone życie podziękować Bogu)
”.

Adam Mickiewicz

(więcej…)

List pasterski Episkopatu Polski z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 4 listopada 2018

Wymodlona i wywalczona wolność

Umiłowani w Panu, Siostry i Bracia!

W dzisiejszej Liturgii Słowa Chrystus wskazuje na dwa najważniejsze przykazania. Pierwsze dotyczy miłości Boga a drugie miłości człowieka. W Ewangelii św. Jana czytamy, że Jezus „umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). Chrystus objawia nam miłość Ojca, którą od Niego otrzymuje. Uczniowie zaś, miłując się wzajemnie, naśladują miłość Jezusa, którą sami otrzymują (por. KKK 1823). Jezus w ten sposób zaprasza nas do współpracy: „Jak mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej!” (J 15, 9). I dodaje: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem” (J 15, 12).

(więcej…)