Odpust ku czci Św. Wojciecha w diecezjalnym Sanktuarium w Cieszęcinie 25 kwietnia 2010

Przed kościołem czekali, by powitać jubilatów, O. Proboszcz, O. Dariusz, kapłani przybyli na uroczystość, zaproszeni goście, Rada Parafialna i wierni.

Dostojnych gości przywitała również orkiestra i poczty sztandarowe jednostek OSP z terenu parafii.

Wraz z J. E. Ks. Biskupem przybył również Ks Kanonik Alfons Mrozowski – diecezjalny promotor kultu Św. Wojciecha i były proboszcz parafii w Cieszęcinie. Dostojnych jubilatów powitali „chlebem i solą” przedstawiciele Rady Parafialnej. Swoją obecnością zaszczycił wszystkich także Ojciec Duchowny Wyższego Seminarium Archidiecezji Częstochowskiej Ks. Bernard Kozłowski – kapłan wywodzący się z cieszęcińskiej parafii, dr teologii, kapelan honorowy J. Św. arcybiskupa Stanisława Nowaka, kanonik gremialny Kolegiackiej Kapituły Wieluńskiej, dyrektor Studium Duchowości Chrześcijańskiej przy Instytucie Teologicznym w Częstochowie. Byli obecni także księża z Dekanatu Wieruszowskiego na czele z księdzem Dziekanem. Władze Samorządowe reprezentowała p. Iwona Szkopińska – burmistrz Wieruszowa. Na Mszy Św. obecne były także jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu parafii i poczty sztandarowe. Sumę odpustową koncelebrowali wraz z Ks. Biskupem – proboszcz o. Marian Węsak i współpracownik proboszcza o. Dariusz Warchoł. Rada Parafialna („w starym składzie”) powitała czcigodnych gości. Gorące słowa powitania dla Ks. Bpa zostały wypowiedziane, także przez dzieci naszej parafii i panią katechetkę. Najserdeczniej jednak powitał dostojnego jubilata ojciec Proboszcz. W homilii Ks. Bp – złoty Jubilat w Kapłaństwie (50-ta rocznica święceń kapłańskich), nawiązał do kultu Św. Wojciecha i roli jaką spełnił w historii naszego kraju. Nadmienił, że w pewnym sensie zaistniał w początkach naszej państwowości i tworzył jej fundamenty. Na zakończenie Mszy Świętej Ks. Proboszcz odmówił Litanię do Św. Wojciecha, a błogosławieństwo Ks. Bpa Najświętszym Sakramentem zakończyło sumę odpustową.