163 Pielgrzymka z Wieruszowa do Węglewic 15 lipca 2015

Ks. proboszcz Parafii Św. Trójcy w Węglewicach zaprasza do uczestnictwa w 163 Pielgrzymce z Wieruszowa do Węglewic.

plakat - W-ce