7 października – święto Matki Boskiej Różańcowej 7 października 2018

 

„Zawitaj Królowo Różańca Świętego,

jedyna nadziejo człowieka grzesznego!

Zawitaj bez zmazy Lilijo,

Matko Różańcowa, Maryjo!”

 

Według tradycji początki modlitwy różańcowej przypisuje się św. Dominikowi, który z rąk Matki Boskiej miał otrzymać różaniec, który w przedstawieniach ikonograficznych stał się jednym z jego atrybutów. Sama Maryja przedstawiana była niekiedy wraz ze św. Dominikiem. Właściwe początki tego święta związane są z  osobą bł. Alana de la Roche, który założył pierwsze bractwo różańcowe. Rozpowszechnienie święta związane było ze zwycięstwem koalicji państw chrześcijańskich – Ligi Świętej nad Turkami w bitwie morskiej pod Lepanto w Zatoce Korynckiej, która miała miejsce w 1571 roku. Sukces przypisano wstawiennictwu Maryi, do której kierowano modlitwę różańcową. Na pamiątkę papież Pius V, który doznał wizji przedstawiającej pomyślny dla chrześcijan przebieg walki, ustanowił 7 października święto Najświętszej Maryi Panny Zwycięskiej, a jego następca Grzegorz XIII przemianował je na Matki Boskiej Różańcowej.

 

7 października 2017 roku o godz. 14.00, w pierwszą sobotę miesiąca, w święto Matki Bożej Różańcowej, na granicach naszej Ojczyzny zostały odmówione 4 części różańca.

Ogólnopolska inicjatywa „Różaniec do granic” jest związana z jubileuszowym rokiem objawień w Fatimie. Sto lat temu Maryja przekazała trojgu portugalskich dzieci orędzie ocalenia: nawracajcie się, wynagradzające za grzechy przeciw mojemu niepokalanemu sercu i odmawiajcie różaniec. Celem tej inicjatywy jest podjęcie ogólnopolskiej modlitwy różańcowej przez osoby zebrane wzdłuż granic naszego kraju, w intencji Polski i całego świata.

Jan Paweł II w 1976 r. jeszcze jako kardynał mówił, że jesteśmy współcześnie świadkami ostatecznej walki między Kościołem a anty-Kościołem, Ewangelią i anty-Ewangelią. Setna rocznica objawień w Fatimie, trudna sytuacja dzisiejszej Europy, chęć jeszcze większego rozbudzenia duchowego Polaków – to wszystko sprawiło, że postanowiliśmy zorganizować kolejne wielkie wydarzenie modlitewne – tym razem w dniu święta Matki Bożej Różańcowej – mówią twórcy inicjatywy. Inicjatywa ta ma poparcie polskich biskupów.

 

Zapraszamy do lektury artykułów: