Apel Zespołu Episkopatu „100 dni abstynencji na stulecie niepodległości” 7 sierpnia 2018

                 Co roku prosimy o przeżycie sierpnia bez alkoholu. Jednak w tym jubileuszowym roku chcemy zaprosić Polaków do ambitniejszego działania, do ambitniejszej drogi.
Czas od soboty 4 sierpnia do niedzieli 11 listopada 2018 roku to 100 dni.
W tym roku odważnie prosimy: niech będzie to 100 dni abstynencji – czytamy w Apelu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych
(http://episkopat.pl/apel-zespolu-episkopatu-100-dni-abstynencji-na-stulecie-niepodleglosci).

Modlitwa do Matki Bożej za wszystkich uzależnionych

Królowo i Matko nasza, poprzez pragnienie, które Twój Syn przeżywał
z miłości dla nas, błagam o Twoją pomoc dla wszystkich uzależnionych.
Matko Bożej łaski, uproś u Twego Syna miłosierdzie dla nich.
Zdani tylko na samych siebie są bezsilni, lecz przez Twoje wstawiennictwo
i za łaską Twego Syna zwycięstwo będzie ich udziałem.
Amen.