Dumni z Niepodległej 22 listopada 2018

 

 

 

„Umarłych wieczność dotąd trwa dokąd pamięcią się im płaci.”

Uroczystość 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 11 listopada w Węglewicach rozpoczęła się Mszą świętą w Kościele Świętej Trójcy sprawowaną przez ks. Kanonika Ryszarda Regulskiego dziękczynnym śpiewem Te Deum Laudamus. Następnie uroczyście zapalono znicze od paschału. Delegacje z całej parafii przyniosły wieńce. Rodziny podczas ofiarowania oprócz darów duchowych złożyły na ołtarzu flagę, kielich, wino oraz pamiątkową tablicę „Synom tej ziemi” ufundowaną przez całą wspólnotę parafii w Węglewicach. Tablica ta upamiętnia uczestników Powstania Styczniowego oraz wszystkich tych, którzy polegli w obronie Ojczyzny. Należy też wspomnieć pierwszego proboszcza ks. Edwarda Pawłowskiego, który po odzyskaniu niepodległości modlił się za Ojczyznę, o zgodę i jedność oraz zakładał bractwa trzeźwościowe i koła różańcowe. W setną rocznicę Niepodległości ks. proboszcz prosił o sto modlitw za ojczyznę. Po odśpiewaniu w kościele „Boże coś Polskę” rozpoczęła się druga część uroczystości na starym cmentarzu w Węglewicach. W uroczystym przemarszu przy akompaniamencie kapeli uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza  ze sztandarem szkoły, delegacje OSP z całej parafii, delegacje ze zniczami i wieńcami oraz licznie przybyli parafianie. Ks. proboszcz po apelu poległych odmówił modlitwę oraz poświęcił nowe krzyże i nagrobki, które zostały odnowione przez Stowarzyszenie „Biała Góra” dzięki pozyskanym na ten cel funduszom. Następnie delegacje złożyły znicze i wieńce na grobach Powstańców Styczniowych: Indefonsa Kozłowskiego, Franciszka Rojewskiego oraz żołnierzy II Wojny Światowej – Władysława Sawonia i Jana Wiśniewskiego. Upamiętniono także pierwszego proboszcza księdza Edwarda Pawłowskiego, poprzez zapalenie zniczy i złożenie wieńca. Ważnym akcentem tej uroczystości byli przebrani uczniowie w stroje żołnierzy z epoki oraz w czarne stroje opłakujących matek i wdów. Trzecia część „Dumni z Niepodległej” odbyła się w sali OSP w Węglewicach, gdzie uczniowie i młodzież przygotowali montaż słowno-muzyczny, będący nostalgiczną refleksją opartą na wierszach i pieśniach przybliżających czas, kiedy Polska odzyskała niepodległość w 1918 r. Podczas tej doniosłej uroczystości byli obecni prawnukowie powstańca styczniowego Indefonsa Kozłowskiego.
Serdeczne podziękowania należą się całej wspólnocie parafialnej za tak liczną obecność i za piękny, patriotyczny dar pamięci w postaci tablicy „Synom tej ziemi”, umieszczoną w kościele dla następnych pokoleń.

Monika Łuszkiewicz

 

Fot.: Jakub Oszczęda, Julia Kubiś, Rafał Dąbik