Od 3 stycznia 2019 trwa rok św. Damiana de Vesteur 3 stycznia 2019


W tym roku przypada 10 rocznica kanonizacji św. Damiana de Veuster i wiele innych rocznic związanych z Jego osoba. Dlatego postanowiliśmy, że cały rok rozpoczynając od 3 stycznia 2019 do 3 stycznia 2020 uczynimy Rokiem św. Damiana. Św. Damian – zakonnik ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi był wielkim misjonarzem i warto jest lepiej poznać Jego postać.
 
Urodził się 3 stycznia 1840 roku w małej wsi Tremelo, jako siódme dziecko w średniozamożnej wiejskiej rodzinie. Jeszcze tego samego dnia otrzymał na chrzcie św. imię Józef. Jego ojciec zaplanował dla niego przejęcie gospodarki a w szczególności odpowiedzialnośc za handel zbożem, jednak Pan Bóg miał dla niego inne plany…
 
W książce Wilhelma Hünermanna o św. Damianie opisany jest dzień jego narodzin, jako cudowne wydarzenie. Gdy kolędnicy ujrzeli nowonarodzone dziecko jeden z nich utożsamił go z małym Jezusem. To wywarło na nim tak wielkie wrażenie, że ten prosty chłop, który nie wylewał za kołnierz przeżył nawrócenie.