Odpust Św. Walentego i Rekolekcje Wielkopostne 18 lutego 2018

            W Sanktuarium Św. Wojciecha w Cieszęcinie rozpoczęły się Rekolekcje Wielkopostne, których tematem przewodnim jest Ewangelia Wyzwolenia. Rekolekcjonista Ks. Wojciech Ignasiak, który jest Krajowym Duszpasterzem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka w następujących słowach opisał temat przewodni rekolekcji:

„Czcigodny Sługa Boży Ks. Franciszek Blachnicki ukazał ideał wolności jako ideał Dziecka Bożego wyzwolonego w Chrystusie z grzechu egoizmu, aby w mocy Ducha Świętego człowiek mógł mówić do Boga Ojca Abba Ojcze (Tatusiu). To dotyczy zarówno wolności osobistej człowieka jak i wolności społecznej. Ks. Blachnicki przeciwstawiał dialektyce niewolnik – pan dialektykę niewolnik – Dziecko Boże. Wszystkie rewolucje aby wyzwolić niewolnika musiały obalić pana, doprowadzając do kolejnych niesprawiedliwości. Wyzwolenie społeczne w Chrystusie nie jest zamianą ról, ale wyzwoleniem z lęku zarówno panów jak i niewolników ku budowaniu wspólnoty Dzieci Bożych równych w godności (jako dzieci jednego Boga Ojca). Wyzwolenie w Chrystusie jest wyzwoleniem z egoizmu i lęku do bycia darem dla drugiego człowieka.