Pożegnanie o. Mieczysława Rećko w Cieszęcinie 31 maja 2018

 29 maja 2018 r. w Sanktuarium św. Wojciecha w Cieszęcinie odbyła się Msza Święta ostatniego pożegnania przed dzień pogrzebu o. Mieczysława Rećki SSCC sercanin biały ze Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.

 

Uroczystej Mszy św. przewodniczył delegat biskupa kaliskiego ks. prał. Adam Modliński – Prepozyt Kapituły Katedralnej w Kaliszu oraz kapłani z dekanatu wieruszowskiego, diecezji kaliskiej. Homilię wygłosił o.Zdzisław Świniarski oraz na zakończenie słowo pożegnalne skierował o. Wojciech Kotowski – przełożony prowincialny.

 

Ś.P. O. Mieczysław Rećko, urodził się 28 listopada 1938 roku w Kamionce Starej.

W Klasztorze Chrystusa Króla w Polanicy Zdroju 17 września 1963 roku złożył pierwsze śluby zakonne, a 18 września 1966 roku śluby wieczyste.

Święcenia kapłańskie przyjął 24 czerwca 1967 roku w Archikatedrze Wrocławskiej z rąk Ks. Kard. Bolesława Kominka.

Pełnił służbę jako wikariusz parafialny, proboszcz, przełożony wspólnoty, wychowawca nowicjuszy i kleryków, Przełożony Prowincjalny, spowiednik sióstr zakonnych i kleryków, członek Rady Kapłańskiej, egzorcysta.

Swoje zakonne i kapłańskie powołanie realizował w: Polanicy-Zdroju (1967-1968, 1972-1978, 1991-1992, Warszawie ATK (1968-1972), Wrocławiu (1979-1991, 1992-1994, 1997-2013), Wiedniu (1994-1996), Piasecznie (1996-1997), Mielniku n. Bugiem (2013) i Cieszęcinie (2013-2018) do ostatniego dnia.

 

Tekst i fot.: Piotr Kołodziejczyk