Spotkanie opłatkowe druhów z jednostek OSP Gminy Galewice i koncert scholi parafialnej 21 grudnia 2014

1  20 grudnia w sali OSP w Osieku odbyło się spotkanie opłatkowe druhów z jednostek OSP Gminy Galewice. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności druhów w mijającym roku. Łamiąc się opłatkiem wszyscy składali sobie życzenia świąteczne i noworoczne.

Spotkanie opłatkowe uświetnił występ scholi z Sanktuarium Św. Wojciecha w Cieszęcinie. Wśród koncertującej młodzieży znaleźli się przedstawiciele i przedstawicielki Osowej i Osieka. Opiekunem scholi jest organista Jacek Okoń.

W spotkaniu opłatkowym oprócz przedstawicieli władz jednostek OSP, gminnych i powiatowych uczestniczył o. Krzysztof Wasiuk – proboszcz parafii Cieszęcin i p. Magdalena Żmidzińska-Kacyna – dyrektor Szkoły Podstawowej w Osieku. W czasie spotkania dh Kazimierz Okoń został uhonorowany okolicznościową statuetką „Za działalność i zasługi w miejscowej jednostce OSP w Osieku”. Spotkanie zakończyło się wspólnym poczęstunkiem.

 

Film ze spotkania autorstwa Jerzego Przybyła: https://www.youtube.com/watch?v=ldG5hDo0-0E&feature=youtu.be

 

2 3456789