Święto Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana 20 maja 2018

Zapraszamy do lektury artykułu: http://www.niedziela.pl/artykul/3369/Swieto-Chrystusa-Najwyzszego-i-Wiecznego

Kościół w Polsce, który obchodzi święto Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana od 23 maja 2013 roku (czwartek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego), dołączył do krajów, które od kilkudziesięciu lat czerpią duchowe owoce z obchodów tego święta. Dekret zatwierdzający łaciński tekst liturgii święta został wydany 23 lipca 2012 roku (Prot. N. 1040/11/L) i przesłany wraz z listem prefekta Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów (Prot. N. 452/12/L z 3 lipca 2012).