Symboliczne otwarcie Drzwi Jubileuszowych w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Galewicach 17 grudnia 2015

1 (1)Na mocy dekretu biskupa kaliskiego Kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Galewicach wraz z 28 świątyniami w diecezji kaliskiej został ustanowiony kościołem nadzwyczajnego roku jubileuszowego. Stał się tym samym miejscem uzyskiwania odpustu Roku Miłosierdzia, trwającego od 8 grudnia 2015 roku do 20 listopada 2016 roku.

Aby uzyskać odpust jubileuszowy należy odbyć pielgrzymkę do kościoła katedralnego lub innego kościoła jubileuszowego oraz spełnić następujące warunki:

przystąpić do sakramentu pojednania,

uczestniczyć w Mszy Św. lub w innym nabożeństwie, albo przeprowadzić krótką prywatną refleksję nad Miłosierdziem Bożym,

odmówić Wyznanie Wiary oraz modlitwę za Papieża i w intencjach, które nosi On w sercu dla dobra Kościoła i całego świata.

Uroczystości w Galewicach odbyły się 13. grudnia o godz. 11.30. Mszę Św. celebrował Ks. prałat Henryk Orszulak w koncelebrze księży: proboszcza Ks. Romana Durczyńskiego i Ks. seniora Stanisława Antczaka. Liturgię czytań przygotowała młodzież Gimnazjum im. Jana Pawła II w Galewicach. W homilii Ks. prałat nawiązując do czytań z III Niedzieli Adwentu wskazał na bliskość przyjścia Zbawiciela. Bóg wychodzi naprzeciw naszym staraniom. Stańmy zatem w ufności i nadziei przed Miłością Miłosierną i przemieniajmy nasze serca.

 

1 (2) 1 (3) 1 (4)