Zupełne odpuszczenie win i kar w Święto Bożego Miłosierdzia!!! Ta niezwykła okazja tylko raz w roku – korzystajmy!!!! 3 kwietnia 2016

image_REWELACYJNA WIADOMOŚĆ – Przyjmij „drugi” chrzest 

Taka okazja zdarza się tylko raz w roku!
Zupełne odpuszczenie win i kar w Święto Bożego Miłosierdzia!!!

Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Łaska zupełnego odpuszczenia win i kar = „drugi” chrzest  🙂
Łaskę zupełnego odpuszczenia win i kar można porównać tylko z łaską chrztu św. Łaska zupełnego odpuszczenia win i kar jest „drugim albo nowym” chrztem!!!

Po skorzystaniu z tej łaski staniemy się czyści jak po chrzcie świętym!!!

Korzystajmy więc ile się da!!!!!!!!!!!!!!!!

Warunki uzyskania łaski odpustu zupełnego win i kar:
– sakramentalna spowiedź (stan łaski uświęcającej)
– Komunia święta,
– modlitwa w intencjach Ojca Świętego
– całkowita wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu – wykonanie aktu religijnego (należy odmówić koronkę do Miłosierdzia Bożego).

https://gloria.tv/media/r7dMVUbzL1Q

http://www.faustyna.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1324&Itemid=80&limit=1&limitstart=1