Biografia Ojca Łukasza Buzuna OSPPE


bp_radio_220

Biografia – biskupa pomocniczego diecezji kaliskiej:

http://www.opiekun.kalisz.pl/index.php?dzial=artykuly&id=4555