Jasełka w Cieszęcinie 6 stycznia 2010

Wydarzenia w Betlejem sprzed ponad dwóch tysięcy lat są ciągle aktualne i żywe. Okres Bożego Narodzenia, czyli wspomnia Narodzin …

Wydarzenia w Betlejem sprzed ponad dwóch tysięcy lat są ciągle aktualne i żywe. Okres Bożego Narodzenia, czyli wspominania i świętowania Narodzin Zbawiciela skłania by w różnych formach na nowo to przeżywać. Uczniowie naszej cieszęcińskiej szkoły pod kierunkiem katechetki pani Niny przygotowali ” Jasełka” i umożliwili wszystkim, którzy w święto „Trzech Króli” przyszli do naszego kościoła, przeżycie na nowo spotkania z maleńkim Dzieciątkiem. ” Gaworzący” Jezus zachwycił dzieci i zadziwił nas dorosłych, pasterze i aniołowie prowokowali nas do śpiewania kolęd, zazdrosny o władzę Herod budził w nas uczucia odległe od miłości bliźniego, a diabełek pomógł uświadomić  jak łatwo jest ulegać jego pokusom i podszeptom.

W dobrym odbiorze całej inscenizacji nie przeszkodziło nawet to, że niektórzy aktorzy złożeni niemocą pozostali w domach i musiał ich zastąpić sam reżyser przedstawienia. Aktorzy tak zagrali, że byliśmy jakby na miejscu – w Betlejem, namalowane wprawdzie zwierzątka i sama stajenka tworzyły bardzo realistyczne tło.

Brawa, które zabrzmiały na zakończenie były nagrodą za trud przygotowania jasełek i przedstawienia prawdy ciągle niezmiennej, iż Zbawiciel przychodzi do każdego z nas, w każdym czasie i każdym miejscu. Gratulujemy i dziękujemy wyśpiewując: Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo