Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka na Pola Lednickie 3 października 2016

Członkowie, Kandydaci, Sympatycy Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Diecezji Kaliskiej.

Byllednicaiśmy wraz z innymi ludźmi z całej Polski na kolejnej Pielgrzymce KWC. W tym roku pojechało nas 50 osób dwoma mini autobusami i dwoma samochodami prywatnymi. Byliśmy z różnych miejscowości  naszej diecezji: z Rozdrażewa, Cieszęcina, Sycowa,  Dziadowej Kłody, Ostrzeszowa, Ostrowa Wlkp. i Kalisza. Był z nami Ojciec  Dariusz Warchoł – Sercanin z parafii Cieszęcin.

 

Dar spotkania z Bogiem, ludźmi, miejscem skąd nasz Ród nie ma porównania. Przeżycia duchowe doznane we Wspólnocie są uniesieniem na Wyżyny naszych codziennych  zmagań. Dar wspólnej modlitwy, spotkania, rozmowy, uśmiechu, świadectwa powoduje, że żyjemy z nadzieją. Przywraca Wiarę, pogodę Ducha i to, że nie jestem sam w codziennych zmaganiach.

Bo któż jak nie Bóg!!

Dziękuję każdemu z osobna za ten dar bycia razem na Polach Lednickich.

Dorota – KWC Kalisz