Broszura o naszym sanktuarium 21 lutego 2015

1  W bieżącym roku mija 20 lat od przywiezienia relikwii św. Wojciecha z Gniezna do 2naszej parafii. Dzięki inicjatywie i zaangażowaniu Ks. kan. Alfonsa Mrozowskiego dziś radujemy się szczególnie z faktu, że nasz kościół parafialny został wyniesiony dekretem ówczesnego Biskupa Ordynariusza Diecezji Kaliskiej Stanisława Napierały do rangi sanktuarium. Obecny proboszcz – o. Krzysztof Wasiuk – 14 lutego br. wydał drukiem pierwszą broszurę upamiętniającą tą szczególną rocznicę. Broszurę przygotował do druku administrator naszej strony internetowej. Serdecznie dziękujemy autorom fotografii, tekstów oraz wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do wydania tej publikacji.

Bóg zapłać!

 

W broszurze umieszczono opisy dotyczące historii sanktuarium, patronów parafii i Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi. Zapraszamy do lektury!

Broszurę można nabyć po każdej mszy świętej za „symboliczną zapłatą”. Zebrane pieniądze zasilą budżet Rady Parafialnej i zostaną przeznaczone na potrzeby parafii.