Dożynki parafialne’2014 14 września 2014

1_    „Bądź pozdrowiona ziemio rodząca,
z dobroci Boga świat odradzająca tonami zboża,
chlebnymi kłosami, wstęgami rzeki, wonnymi lasami….
…Bądź pozdrowiona sadów mrokiem, śpiewem pszczół roju
zachwyconym wzrokiem pięknością kwiatów,
tęczą na niebie i moim sercem bijącym dla ciebie”.
Maria Majchrzak

W niedzielę 14 września przedstawiciele wsi Osiek w imieniu całej parafii Cieszęcin złożyli symboliczny wieniec żniwny, jako dziękczynienie za minione żniwa. Mszę Św. odprawił, w asyście o. Mieczysława Rećko, proboszcz o. Krzysztof Wasiuk.

 

 

2_ 3_ 4_ 5_ 6_ 7_ 8_ 9_ 10_ 11_ 12_ 13_ 14_ 15_ 16_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacja z dożynek: