Kolejny pokaz filmu dokumentalnego o Księdzu Antonim Rzadkim 2 października 2016

ks-rzadki

         5 października br. w Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, ul. Łazienna 6, o godz. 17.00 będzie miał miejsce pokaz filmu dokumentalnego o Księdzu Antonim Rzadkim, urodzonym 4 stycznia 1898 r. w Mirkowie w ówczesnym powiecie kępińskim, a obecnie wieruszowskim. Święcenia kapłańskie przyjął 20 lutego 1932 r. Posługiwał w parafii w Rogoźnie i w Śremie. Zginął w Śremie śmiercią męczeńską 20 października 1939 r. rozstrzelany przez Niemców publicznie na rynku miejskim, w gronie 19 mieszkańców Śremu. W egzekucji dobrowolnie zastąpił ojca kilkorga dzieci i rodziny.

Od wielu lat pamięć o Ks. Antonim Rzadkim upamiętniają członkowie Towarzystwa Historyczno-Kulturalnego ARSONIUM.

·         https://www.youtube.com/watch?v=QxRK81GHNkQ – zwiastun filmu

·         https://www.youtube.com/watch?v=q_3M5PsQIFw – film po zalogowaniu

 

Szczegóły:

·         https://domjozefa.tv/transmisja/czlowiek-ktory-mogl-zyc-ks-antoni-rzadki-filmowe-zyciorysy

 

arsonium         Towarzystwo Historyczno – Kulturalne „Arsonium” powstało w maju 2006 roku. Jako główny cel swojej działalności przyjęło hasło: „Chcemy ocalić od zapomnienia ludzi i wydarzenia naszej Małej Ojczyzny”.   

W skład Zarządu Towarzystwa wchodzą: Prezes –  Marian Kazuś, z-ca Prezesa – Paweł Grzesiak, sekretarz – Ewa Lorenz – Brylak, skarbnik – Mariusz Dychto, członek – Marek Długaszewski. 

Do głównych celów Towarzystwa należy m.in.:

  • popularyzacja historii Ziemi Wieruszowskiej, jej dorobku kulturalnego, osób zasłużonych dla regionu,
  • sprawowanie patronatu nad miejscami historycznymi, zabytkami, miejscami  pamięci narodowej, cmentarzami,
  • gromadzenie eksponatów posiadających wartość historyczną i kulturalną,
  • inicjowanie działań prowadzących do wzrostu zainteresowania młodzieży historią własnego regionu,
  • wzmacnianie poczucia tożsamości regionalnej,
  • prowadzenie działalności wśród młodzieży celem jej wychowania w duchu patriotycznym.

Te i wiele innych celów Towarzystwo urzeczywistnia poprzez ścisłą współpracę z Zespołem Szkół Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Wieruszowie, gdzie ma swoją siedzibę, ale także z instytucjami i organizacjami publicznymi, z organami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, Parafią p. w. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Wieruszowie – Podzamczu. Towarzystwo nawiązuje także współpracę z instytucjami naukowymi i kulturalnymi oraz osobami prowadzącymi badania naukowe. Wszystkie pozyskane dokumenty i okazy historyczne gromadzone są w Izbie Historycznej i cyklicznie udostępniane w ramach organizowanych tam wystaw okolicznościowych.

Od roku 2009 członkowie Towarzystwa Historyczno – Kulturalnego „Arsonium”, młodzież oraz mieszkańcy Wieruszowa i okolic wyjeżdżają do Śremu na uroczystości związane z obchodami rocznicy rozstrzelania Synów Ziemi Śremskiej, wśród których był pochodzący z Mirkowa ks. Antoni Rzadki.

 


Relacja ze spotkania: http://www.radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/czlowiek-ktory-mogl-zyc-dalej-ks-antoni-