Msza Św. dziękczynna za otrzymane łaski i opiekę św. Floriana nad strażakami i ich rodzinami, oraz za zm. druhów strażaków naszej parafii 5 maja 2013

sw              W dniu swojego patrona św. Floriana Strażacy z całej naszej parafii przybyli na swoją uroczystą mszę św. Poczty sztandarowe trzech jednostek z Cieszęcina, z Osieka i Osowej oraz pozostali w szyku czwórkowym niemalże jak wojsko weszli do kościoła. Pokłonili się Panu Jezusowi i zajęli miejsca – sztandary w prezbiterium, a strażacy w ławkach przed ołtarzem.

 

               Proboszcz powitał przybyłych strażaków z rodzinami i rozpoczął mszę św.,  młody strażak – student przeczytał I czytanie mszalne, a po okolicznościowej homilii, starszy strażak odczytał ułożone przez siebie wezwania modlitwy wiernych, po mszy św. odmówiono Litanię Loretańską.

                Intencją modlitewną było dziękczynienie za opiekę i wstawiennictwo św. Floriana oraz prośba o dalszą opiekę i potrzebne łaski dla strażaków, ich rodzin i sponsorów oraz odpowiedzialnych za sprawy straży z ramienia samorządów i wyższych przełożonych straży, a także prośba o wieczne szczęście w niebie dla zmarłych druhów.

Po uroczystym błogosławieństwie w zorganizowanym szyku strażacy opuścili kościół, by w swojej sali spotkać się na skromnej biesiadzie, na którą oczywiście zaprosili i proboszcza i sponsorów.

Dzisiejsze patronalne święto jest doskonałą okazją by przypomnieć o stałej gotowości ochotników druhów do pomocy w zagrożeniach, ale też i do obecności wraz ze sztandarami na wielu kościelnych uroczystościach za tę gotowość i obecność wszyscy wyrażamy im wielką wdzięczność oraz życzymy, by wspierani wstawiennictwem św. Floriana oraz łaską bożą byli dla innych nie tylko zabezpieczeniem i pomocą, ale też przykładem.

 

1   2   3   4   5   6    7   8   9   10   11   12