Odpust św. Walentego 17 lutego 2014

3_Minione „walentynki” przypomniały nam, że patron zakochanych był czczony od wieków jako patron chorych na epilepsję (nazywaną dawniej chorobą św. Walentego), chorób umysłu  oraz patron kochających się narzeczonych i małżonków.

Parafia św. Wojciecha w Cieszęcinie ma wielkie tradycje kultu św. Walentego.

 

 

O godzinie 12.00 rozpoczęła się uroczysta suma odpustowa ku czci św. Walentego w intencji dziękczynnej za jego opiekę nad naszą parafią i okolicą. Dla uświetnienia uroczystości przybyli strażacy miejscowej jednostki OSP z pocztem sztandarowym na czele oraz wielu kramarzy. Mszy Św. przewodniczył  Prowincjał Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezusa i Maryi oraz Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu – o. Piotr Budrewicz, a współkoncelebrował administrator parafii o. Mieczysław Rećko – sercanin z Cieszęcina. W homilii koncelebrans przypomniał o Wielkiej aż po grób Miłości w różnych jej wymiarach ze  szczególnym zaznaczeniem wymiaru oddania życia z miłości jak Chrystus, którego św. Walenty naśladował.

 

1_    2_   4_5_