Papieski Krzyż Diecezji Drohiczyńskiej dla sercanina Br. Jerzego Cudnika 29 grudnia 2013

krzyz

Na spotkaniu opłatkowym kapłanów diecezji drohiczyńskiej w dniu 23 grudnia 2013 r. Ksiądz Biskup drohiczyński Antoni Dydycz odznaczył Papieskim Krzyżem Diecezji Drohiczyńskiej Br. Jerzego Cudnika SS CC.

 

 

Symbolika Papieskiego Krzyża Diecezji Drohiczyńskiej nawiązuje do papieskiego, pękniętego krzyża związanego piotrową siecią, będącego symbolem spotkania z Janem Pawłem II w Drohiczynie podczas nabożeństwa 10 czerwca 1999 r. w czasie Wizyty Ojca Świętego w Polsce 5-17 czerwca 1999 r. Jest on również znakiem, że kapłaństwo, w czasie gdy trzeba bronić krzyża, jest w nim zakorzenione. Docelowo ma on stać się wyróżnikiem prezbiterium diecezji drohiczyńskiej.

W dziesięcioleciu tamtych wydarzeń została ustanowiona Flaga Diecezji, będąca połączeniem kolorów narodowych i papieskich z drohiczyńskim, pękniętym krzyżem, symbolizującym rozbicie chrześcijaństwa. Pod nim to miało miejsce Nabożeństwo Ekumeniczne w Drohiczynie, któremu przewodniczył Jan Paweł II. Symbole te znajdują się również na nowym Sztandarze Diecezji. Symbolikę kopca, usypanego z podlaskiej ziemi, podkreśla pęknięty, metalowy krzyż, mający upamiętnić to wielkie wydarzenie w historii miasta i diecezji i regionu.

Biskup Drohiczyński w okolicznościowym Liście Pasterskim pisał: „Podlasie potrzebowało tej obecności. Oczekiwało na Jego słowa, na jakże serdeczne pozdrowienie. I to szczególne ciepło, które przyniósł ze sobą. Odczuli to wszyscy zebrani, a było nas dużo, bardzo dużo. Widzieliśmy kardynałów i biskupów z różnych krajów i obrządków. Byli obecni prawosławni i protestanci ze swoimi zwierzchnikami. Nie zabrakło wyznawców Mahometa z Polski i zagranicy. Cieszyła nas obecność mniejszości narodowych: Białorusinów, Ukraińców, Rosjan i Romów. Jeden duch unosił się nad krzyżem, wprawdzie pękniętym, ale zachowującym całość dzięki ramionom Pana Jezusa i dzięki rybackiej sieci Piotrowej. Ta sieć w ów pogodny wieczór przybrała postać Jana Pawła II. To jego słowa, to jego duch, to jego modlitwa i jego miłość spajały nas wszystkich zgromadzonych na drohiczyńskich polach.(…)

Składając życzenia na tegoroczne Boże Narodzenie, kapłanom diecezji drohiczyńskiej, biskup drohiczyński Antoni Dydycz, zaapelował, aby nie lękać się kultywowania tradycji i ożywiania nią wiary, zwłaszcza młodego pokolenia. Życzył również owocnego przekazywanie wiary w okresie świątecznym oraz podczas wizyty duszpasterskiej, czyli kolędy. Ksiądz Biskup podziękował też za wszelkie dzieła ewangelizacyjne w diecezji.

 

Literatura:

 

 

Większość tekstu i fotografie: Ks. Artur Płachno

OLYMPUS DIGITAL CAMERA   OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAnominacja