Pielgrzymka CIESZĘCIN – LIBICE 3 – 4 września 2016 r. 13 marca 2016

C-L_2016_

Zapraszamy do udziału w Pielgrzymce CIESZĘCIN – LIBICE 3 – 4 września 2016 r. (zmiana terminu z maja br.).

Zapisy u o. proboszcza.