Pierwsza Komunia Święta 19 maja 2015

I-Komunia-2015 „Błogosław mamo, błogosław tato dłońmi swoimi, bo dziś Chrystusa chcemy przyjąć do serca razem z wiernymi. Na świętą chwilę w radości, czy udręce niech błogosławią nam Rodziców ręce”.

 

 

Tymi pięknymi słowami prośby dzieci o Błogosławieństwo Rodziców rozpoczęły się 17.05.2015 o godz. 11.00 Uroczystości I Komunii Świętej w Parafii św. Wojciecha w Cieszęcinie.
Po modlitwie wiernych odczytanej przez dzieci nastąpiła uroczysta procesja z darami symbolizującymi wymowę tej uroczystości.
W procesji do ołtarza dzieci przyniosły następujące dary:
Zapaloną świecę, jako symbol stawania się światłem Chrystusa dla świata.
Kwiaty jako symbol wdzięczności Bogu za Jego hojne łaski i dobrodziejstwa.
Serce dobrych postanowień, jako pragnienie coraz większej miłości do Boga i ludzi.
Różaniec Święty, jako symbol walki ze złem.
Pismo Święte, jako pragnienie życia Bożym Słowem na każdy dzień.
Wino i wodę, które Jezus przemienia w swoją Najświętszą Krew.
Hostię, którą Jezus przemienia w swoje Najświętsze Ciało.
Chleb, jako symbol trudu i pracy rąk rodziców.
Dwadzieścia dwoje dzieci po raz pierwszy przyjęło Komunię Świętą. W tej szczególnej uroczystości uczestniczyli oprócz rodziców i chrzestnych, dziadkowie, dalsza rodzina oraz kapłani.
Na zakończenie miało miejsce podziękowanie i wręczenie kwiatów kapłanom, nauczycielom, katechetą oraz rodzicom zawarte w słowach:
„Dziękujemy wam rodzice kochani i mili, żeście nas pacierza pierwsi nauczyli. Za skarb naszej wiary, za gorące serce, za codzienną troskę i strudzone ręce. Dziękujemy i słowa wdzięczności wyrażamy, że zawsze jesteście z nami”.

 

Krzysztof Wasiuk sscc