Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 1 listopada 2012

Niektórzy często, nawet codziennie bywają na cmentarzach.

Dzisiejsze jednak odwiedziny cmentarza, a nawet sama tylko myśl, czy modlitwa za zmarłych, ma szczególną wymowę i wartość.

To właśnie teraz w dniach od 1 do 8 listopada nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych możemy uzyskać odpust zupełny, lub cząstkowy, a ofiarując go w intencji kogoś, kto poprzedził nas w pielgrzymowaniu ku wieczności dopomóc mu.

 

Niektórzy często, nawet codziennie bywają na cmentarzach.

Dzisiejsze jednak odwiedziny cmentarza, a nawet sama tylko myśl, czy modlitwa za zmarłych, ma szczególną wymowę i wartość.

To właśnie teraz w dniach od 1 do 8 listopada nawiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych możemy uzyskać odpust zupełny, lub cząstkowy, a ofiarując go w intencji kogoś, kto poprzedził nas w pielgrzymowaniu ku wieczności dopomóc mu.

Odpust zupełny to „amnestia” dla  duszy odbywającej w czyśćcu karę doczesną za swoje grzechy, cząstkowy to częściowe  skrócenie kary .

Całkowite darowanie tej kary to efekt mojej modlitwy wspartej stanem mojej duszy, moją gotowością – by unikając grzechu, będąc w stanie łaski uświęcającej współpracować z samym Zbawicielem. To Jego wysłużona na krzyżu ofiara życia ma tę zbawczą moc, ale moja inicjatywa by z tej mocy skorzystać….   Jak to się dzieje?

 

Tak dziś tak bardzo dotykamy samego Boga i Jego tajemnic.

A przecież tylko wspominam zmarłych, których już tu nie ma,

Przecież ja tylko się za nich modlę

Przecież tylko stawiam pod krzyżem kwiat i znicz niewielki

A tu dotykam prawdy o świętych obcowaniu.

W jak wielkie sprawy pozwala mi Chrystus wnikać.

Naprawdę mogę wiele…