Biskup senior Stanisław otrzymał Złotego Hipolita 6 listopada 2016

35_m         Bp senior Stanisław Napierała z Kalisza znalazł się w gronie tegorocznych laureatów Złotego Hipolita. Statuetkę i honorowy tytuł Wybitnej Osobowości Pracy Organicznej biskup odebrał w sobotę, 5 listopada, w Sali Lubrańskiego UAM w Poznaniu.

Bp Napierała stwierdził, że etos pracy organicznej jest ważny także w przypadku pracy duchownych. – Każdy człowiek powinien mieć świadomość, że Bóg nas stworzył do pracy. Dał nam ten świat, żebyśmy go urządzali, kształtowali i do tego trzeba wysiłku, całkowitego zaangażowania człowieka. Jako duchowny przez całe życie dużo pracowałem. Czy to wydało te owoce, które były oczekiwane to ocenią inni – mówił pierwszy biskup kaliski.

Złoty Hipolit przyznawany jest od 2001 r. przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. Do tej pory nagrodą uhonorowano 113 osób ze świata kultury, nauki, biznesu i duchowieństwa. Pierwszym laureatem nagrody był Jan Paweł II.

Bp Stanisław Napierała urodził się 23 grudnia 1936 r. w Kalwach. Wykształcenie średnie otrzymał w Niższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Poznańskiej w Wolsztynie. Po ukończeniu studiów filozoficzno-teologicznych w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu został wyświęcony na kapłana 27 maja 1961 r. W latach 1963-1965 studiował teologię dogmatyczną w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, uzyskując stopień licencjata. Następnie w latach 1964-1967 odbył studia z teologii dogmatycznej orientalnej w Papieskim Instytucie Studiów Orientalnych, uzyskując stopień doktora na podstawie rozprawy: „De Christi Ecclesia eiusque visibili capite magna controversia. Indagatio theologica in Vladimiri Solov’ev conceptum unionis ecclesiasticae”. W 1981 r. habilitował się w Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie na podstawie rozprawy: „Pojęcie Kościoła partykularnego w dokumentach i aktach Soboru Watykańskiego II”.

25 sierpnia 1980 r. papież Jan Paweł II powołał go do godności biskupiej i ustanowił biskupem pomocniczym abp. Jerzego Stroby, metropolity poznańskiego. 25 marca 1992 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ustanowił go biskupem ordynariuszem nowej diecezji – diecezji kaliskiej. W dniach od 21 lipca do 12 września 2012 r. sprawował funkcję administratora apostolskiego diecezji kaliskiej. Od 2012 r. przebywa na emeryturze. Mieszka w Kaliszu. Bp senior nadal czynnie udziela się w pracy duszpasterskiej w diecezji kaliskiej.

Tekst i zdjęcia: Ewa Kotowska-Rasiak/KAI