INGRES BISKUPA KALISKIEGO EDWARDA JANIAKA 14 września 2012

          Kto był w Kaliszu 12 września 2012 r. o godz. 16.00 w katedrze to nie żałuje, bo taką uroczystość przeżywa się nieczęsto. Po informacyjnym wprowadzeniu o przybyłych kardynałach i biskupach, kapłanach oraz osobach świeckich, przy dźwiękach Orkiestry Wojska Polskiego z Poznania oczekiwaliśmy na wejście w bramy katedry biskupa nominata Edwarda Janiaka. gdy się pojawił prowadzony przez asystę kleryków oraz wszystkich obecnych biskupów chór katedralny odśpiewał stosowną pieśń powitalną.

 

Dekret nominacyjny odczytał nuncjusz papieski w Polsce Celestino Migliore. Dotychczasowy nasz pasterz bp. Stanisław Napierała przywitał nowego biskupa ordynariusza, dziękując również kapłanom i wszystkim którzy go wspierali za dwadzieścia lat dobrej współpracy. Jemu zaś w imieniu duchownych i całej diecezji podziękował bp. senior Teofil Wilski podkreślając trud i zasługi przy tworzeniu od podstaw nowej kaliskiej diecezji.

W imieniu duchowieństwa homagium złożyli: najstarszy kapłan w diecezji ks. kan. Alfons Mrozowski, najmłodszy kapłan neoprezbiter, rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Kaliszu Ksiądz Prałat dr Aleksander Gendera, oraz przedstawiciele życia konsekrowanego i świeccy.

Ks. bp. Ordynariusz Edward Janiak w swojej homilii powitał wszystkich i przedstawił się nam jako pasterz, który jest świadomy ciążących na nim obowiązków i odpowiedzialności.

Po komunii  nastąpiły życzenia ze strony duchownych i świeckich oficjalnych przedstawicieli. a po uroczystym z mocą odpustu zupełnego błogosławieństwie ustawiła się bardzo długa kolejka składających życzenia i witających ks. bpa.

Ks. biskup jeszcze długo przyjmował te delegacje w katedrze, a my (o. Dariusz i ja) w budynku WSD spożyliśmy kolację i powróciliśmy do Cieszęcina by długo jeszcze rozpamiętywać doniosłość dnia  i o wrażeniach zainteresowanym opowiadać.

 

Wasz proboszcz

 

 

 

Autorzy zdjęć: Franciszek Kupczyk, Radio Rodzina

                                                                                                         

 

Więcej zdjęć z uroczystości: http://www.radiorodzina.kalisz.pl/