Relacja z Oazy Rekolekcyjnej Diakonii Wyzwolenia w Polanowicach w powiecie kluczborskim 24 lipca 2016

3_ordw_polanowice         W dniach 25-29 maja 2016 r. odbyła się Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia (ORDW) w Polanowicach w powiecie kluczborskim (gmina Byczyna).  Rekolekcje prowadził ks. Robert Grohs, członek Centralnej Diakonii Wyzwolenia z Archidiecezji Częstochowskiej wraz z osobami odpowiedzialnymi za KWC.

Udział w rekolekcjach brali nasi parafianie, nasza parafialna Wspólnota KWC oraz członkowie KWC z Warszawy, Częstochowy, Byczyny, Kalisza, Ostrzeszowa, Kobylina, Przygodzic.

Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia to specyficzne rekolekcje, których twórcą  jest czcigodny Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki. Ich celem jest głębsze zapoznanie się z dziełem Krucjaty Wyzwolenia Człowieka, podstawowymi teologicznymi metodami działania, wspólna modlitwa, wymiana doświadczeń w służbie wyzwolenia.

Program i tematyka rekolekcji obejmowały:

Światło-Życie

Nowy Człowiek

Nowa Wspólnota

Nowa Kultura

Każdy dzień poprzez Jutrznię, konferencje, seminarium abstynenckie, seminarium diakonii wyzwolenia, krąg  biblijny, przynosił wspólne i  osobiste przemyślenia. Kulminacyjnym punktem dnia  była Eucharystia wspólnotowa.

Homilie księdza Roberta były zawsze przemyślane i trafiające do serca. Bardzo ważnym przeżyciem była celebracja sakramentu pokuty i modlitwa wstawiennicza.

Seminarium abstynenckie pobudzało nas do trwania i działania  na rzecz trzeźwości.

Pracowaliśmy nad Abstynenckim ”Credo” KWC.

Uczestnicy byli  podzieleni na grupy w celu pracy nad różnymi zagadnieniami, a wnioski później przedstawiane zostały na forum.

Nie zabrakło też spędzania czasu w Nowej Kulturze. Popołudniem uczestnicy rekolekcji zwiedzili dwa Grody Rycerskie w Byczynie i w okolicy Polanowic. Na tworzenie Nowej Kultury składały się również  wspólne posiłki, modlitwa przed i po posiłkach.

Ksiądz Robert zwrócił szczególną uwagę uczestników rekolekcji na fragment z Ewangelii św. Jana „Wtedy Jezus powiedział do Żydów, którzy mu uwierzyli: jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście  moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.” (J8,31)

Co jest przyczyną naszej niewoli? Nieprawda. To, że nieznamy prawdy.  Aby być  wolnym muszę poznać prawdę o sobie samym. Jednak wpierw muszę poznać Jezusa, bo On  jest źródłem Prawdy, On jest Prawdą. Ks. Robert zachęcał do rozważania cytatów z Biblii, gdyż Słowo Boże prowadzi nas do poznania prawdy o nas samych i ma  moc nas wyzwalać. Słowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne.

W naszym wyzwalaniu pomocnym może być Krucjata Wyzwolenia Człowieka.

Piotr Balcerek