Uroczystość Koronacji Papieskiej Wizerunku Matki Bożej Pólkowskiej 8 września 2013

koronacja_4_690_kopia „Tam pod Bralinem miejsce ulubiła i z wysokiego tronu tu zstąpiła, jest tam Maryja bez zmazy poczęta, Panienka święta, Panienka święta…” Tak od wieków śpiewają wierni czciciele Matki Bożej w Sanktuarium na Pólku pod Bralinem. Wyznają wiarę w Jej obecność pośród swego ludu oraz oddają cześć Maryi, a przede wszystkim wyrażają Bogu wdzięczność za jej opiekę nad ich rodzinami, z pokolenia na pokolenie. 

 

 

 

Wizerunek Matki Bożej Pólkowskiej pochodzi z XVII wieku, gdzie najpierw gromadził wiernych okolicznych wsi i miast w małym drewnianym kościółku na wzgórzu nieopodal Bralina. Następnie Obraz został umieszczony w zbudowanej w roku 1711 przepięknej drewnianej świątyni, dzisiaj słusznie nazywanej perłą architektury drewnianej w Polsce. Szybko zasłynął on łaskami, bowiem pielgrzymi z wiarą w orędownictwo i pomoc śpieszyli do Maryi, Pani Pólkowskiej. 

Do Maryi przybywali pielgrzymi nie tylko z okolicznych parafii ziemi bralińskiej, kępińskiej, ostrzeszowskiej, czy sycowskiej, ale z południowej Wielkopolski, Dolnego Śląska, Śląska Opolskiego i z innych rejonów kraju. Doświadczali oni wielu łask Bożych, w tym świętym miejscu, za pośrednictwem Matki Bożej. Wypraszali zarówno duchowe radości i uzdrowienia, o czym nierzadko wspominają kroniki pólkowskie opisujące cudowne działanie Boga uzdrawiającego duchowo i fizycznie wiernych za przyczyną Matki Bożej. Świadczą o tym licznie udokumentowane przez wieki wota dziękczynne składane przez pielgrzymów. Wymownym świadectwem są piesze pielgrzymki z okolicznych parafii, procesje błagalne i dziękczynne, a także tysiące wiernych przybywających na Pólko, na doroczne odpusty Matki Bożej Szkaplerznej oraz Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Dlatego też, już przed wiekami świątynia pólkowska otrzymała nazwę kościoła odpustowego. Dzisiaj cieszy się ona zaszczytnym tytułem Sanktuarium Maryjnego, ze względu na ożywiony kult Matki Bożej i znaczenie tegoż miejsca pobożności maryjnej w naszej diecezji.     

Przez ostatnie lata, wierni parafii Bralin oraz pielgrzymi w sanktuarium wypraszali w modlitwie dar Koronacji Papieskiej dla Matki Bożej Pólkowskiej. Przygotowaliśmy świątynię na uroczystości koronacyjne poprzez gruntowne prace renowacyjne i konserwatorskie.  W sanktuarium na Pólku nastąpiło duże ożywienie pobożności maryjnej właściwie rozumianej, bowiem w jej centrum jest zawsze życie sakramentalne, które skoncentrowane jest przede wszystkim na owocnym przeżywaniu Eucharystii i licznym przystępowaniu przez pielgrzymów do sakramentu pokuty.    

okladka Po otrzymaniu pozytywnego votum Konferencji Episkopatu Polski, historia kultu Matki Bożej w Wizerunku Pólkowskim, opracowana w obszernej źródłowej dokumentacji, została przez biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka, wysłana do Stolicy Apostolskiej celem otrzymania dokumentu zezwalającego na Papieską Koronację. Wielu diecezjan wzięło udział w Diecezjalnej Pielgrzymce do Rzymu, 1 maja 2013 roku, podczas której Ojciec Święty Franciszek w obecności Pasterza Diecezji i delegacji z sanktuarium, w szczególny sposób pobłogosławił korony dla Matki Bożej Pólkowskiej. Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów wydała 11 czerwca 2013 roku oczekiwany dekret koronacyjny, w którym zostało udzielone Biskupowi Kaliskiemu, pozwolenie, aby w imieniu i powagą papieża Franciszka ukoronować Matkę Bożą Pólkowską drogocenną koroną. 

Serdecznie zapraszam w sobotę, 7 września 2013 roku o godz. 11.00 do naszego Sanktuarium na Pólko pod Bralinem na uroczystości koronacyjne Matki Bożej w Wizerunku Pólkowskim. W trwającym Roku Wiary udajmy się na Pólko, aby w akcie Papieskiej Koronacji, wraz z Pasterzem Diecezji, innymi biskupami przedstawicielami Episkopatu Polski, z duchowieństwem całej diecezji, siostrami zakonnymi, seminarzystami i wiernymi wszystkich parafii naszej diecezji, najpierw wraz z Maryją wyznać wiarę, a następnie wyrazić należną wdzięczność Matce Bożej i oddać jej akt największej czci, jakim ma być Koronacja Matki Bożej Pólkowskiej. Włączmy się jak najliczniej w to wielkie święto wiary naszej diecezji, aby w sanktuarium na Pólku pod Bralinem za wstawiennictwem Matki Bożej wypraszać dla naszych rodzin, dzieci i młodzieży ożywienie wiary świętej i wierne trwanie w Kościele Chrystusowym.   

ks. Dariusz Smolnik, kustosz Sanktuarium

Relacja filmowa z uroczystości: http://ok24.tv./religia/4077-koronacja-papieska-na-polku-cz-1

Fotogaleria: http://www.radiorodzina.kalisz.pl/aktualnosci/koroncja-matki-bozej-na-polku-pod-bralin