Wizyta O. Prowincjała Zgromadzenia Najświętszych Serc Jezus i Maryi w Sanktuarium św. Wojciecha w Cieszęcinie 10 kwietnia 2016

2         W niedzielę 10 kwietnia w naszej wspólnocie parafialnej gościliśmy O. Prowincjała Piotra Budrewicza sscc, który podczas Mszy Świętych wygłosił Słowo Boże przygotowujące nas duchowo do przeżycia 1050 – rocznicy Chrztu Polski przypadającej w czwartek 14 kwietnia 2016 roku. Po obiedzie miało miejsce spotkanie O. Prowincjała ze wspólnotą zakonną, której owocem jest dzieło godzinnej Adoracji Najświętszego Sakramentu od godz. 15 (Godziny Miłosierdzia) do godz. 16.00. Adoracja będzie rozpoczynała się modlitwą Koronką do Miłosierdzia Bożego i będzie połączona z możliwością skorzystania z Sakramentu Pokuty i Pojednania. Inicjatywa ta wpisuje się w przeżywany obecnie Rok Miłosierdzia i rozpocznie się w 1050 – rocznicę Chrztu Polski przypadającej symbolicznie w czwartek 14 kwietnia 2016 roku. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy codziennie na godz. 15.00 do Diecezjalnego Sanktuarium Św. Wojciecha, którego postać tak mocno związana jest z chrystianizacją Polski.

Dzień 14 kwietnia, który w tym roku wypada w czwartek, ma szczególne znaczenie. Wedle zgodnej opinii historyków właśnie 14 kwietnia 966 roku, w przypadającą wówczas Wielką Sobotę, książę Mieszko I przyjął chrzest. Gdzie akt ten nastąpił, nie wiadomo. Najnowsze badania sugerują jednak, że stało się to najprawdopodobniej na terenie podległym władcy, niewykluczone, że w jednym z głównych grodów, wśród których Gniezno odgrywało szczególną rolę. Tysiąc lat później, 14 kwietnia 1966 roku w Gnieźnie odbyły się centralne obchody Sacrum Poloniae Millenium pod przewodnictwem Prymasa Tysiąclecia kard. Stefana Wyszyńskiego i z licznym udziałem wiernych i duchownych, m.in. przyszłego papieża, a wówczas metropolity krakowskiego Karola Wojtyły.

Ważnym punktem obchodów będzie nabożeństwo ekumeniczne na pobliskim Ostrowie Lednickim zwanym także „Świętą Wyspą” lub „Wyspą Władców”. To jedno z najważniejszych miejsc we wczesnych dziejach Polski, z zachowanymi reliktami grodu, kaplicy i baptysterium z czasów Mieszka I. Tam o godzinie 14.45 pod przewodnictwem Prymasa Polski abp. Wojciecha Polaka rozpocznie się ekumeniczna modlitwa z udziałem duchownych Kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej. Jednym z najważniejszych momentów nabożeństwa będzie wspólne wyznanie wiary.

Modlącym się na Lednickiej Wyspie towarzyszyć będą relikwie św. Wojciecha. Symbolicznym znakiem będzie także pektorał w kształcie lednickiej stauroteki (najstarszego relikwiarza znalezionego na ziemiach polskich), który będzie nosił abp Wojciech Polak oraz pastorał, którego będzie używał, podarowany katedrze gnieźnieńskiej w 1966 roku przez kard. Stefana Wyszyńskiego. Na Ostrowie Lednickim zabrzmi także Bogurodzica oraz – po raz pierwszy – Dzwon „Mieszko i Dobrawa”, jedyny taki w Polsce, odlany specjalnie na jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski.

o. Krzysztof Wasiuk sscc