Zapraszamy na odpust ku czci św. Anny w Starym Ochędzynie 22 lipca 2016

         Proboszcz parafii p. w. św. Anny w Starym Ochędzynie serdecznie zaprasza na odpust ku czci św. Anny. Suma odpustowa 26 lipca o godz.12.00.

Świątynia w Starym Ochędzynie została wzniesiona, w swej najstarszej części, na przełomie XV i XVI wieku. W XVI wieku umieszczono w niej gotycką rzeźbę przedstawiającą św. Annę Samotrzeć. Bardzo szybko patronka wspólnoty zyskała wielką cześć u wiernych, co przejawiło się w żarliwej modlitwie i starożytnych przywilejach odpustowych nadanych SS. Cysterkom, które będąc właścicielkami kaplicy, trwały tu od wieków na modlitwie wraz z gromadzącymi się okolicznymi mieszkańcami. W tym modlitewnym oddaniu polecajmy naszą codzienność opiece św. Anny.